sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Ekumenik

Gemensam anglikansk-ortodox deklaration om modernt slaveri

Offer för trafficking - REUTERS

09/02/2017 09:47

Ortodoxa patriarken Bartolomeus och primas för anglikanska kyrkan Justin Welby har skrivit under en deklaration i Fanar, sätet för det ekumeniska patriarkatet, efter ett möte i Istanbul om modernt slaveri. Vid mötet som hölls 6-7 februari deltog religiösa representanter, forskare och internationella experter på området.

Patriarkatet arbetar sedan ett år intensivt med skyddet av barndomens helighet och av mänsklig värdighet och frihet och betonar att kyrkan inte lever för sin egen skull utan för hela mänskligheten för att förnya världen.

Under det ekumeniska mötet beslutade patriarkatet och anglikanska kyrkan att inrätta en särskild arbetsgrupp för att gemensamt bekämpa vår tids slaveri. I sitt tal sa den ekumeniska patriarken att ortodoxa kyrkan ofta anklagas för att försumma världen och låta liturgisk tillbedjan och det andliga livet gå före, men att det är omöjligt att blunda för ondskan och vara likgiltiga för de behövandes rop på hjälp. Sann tro betyder ständig kamp mot omänskliga krafter.

Även primasen Welby talade om att vår synd ligger i att inte se det som sker.

I deklarationen skriver de att det finns en nära och oupplöslig samhörighet mellan bevarande av Guds skapelse och skyddet av alla människor som skapats till Guds avbild och särskilt de mest utsatta från de otaliga formerna av mänsklig exploatering som utgör modernt slaveri. Det handlar oftast om barn och kvinnor, människohandel, människosmuggling, prostitution, organhandel och svartarbete.

De vädjar till regeringar och det internationella samfundet så att de inför medel och verktyg för att bekämpa alla former av utnyttjande och avslutar självkritiskt att de som kristna samfund är ledsna över att inte ha sett och förstått det som sker i tid och inte ha gjort nog för att bekämpa det moderna slaveriet.

09/02/2017 09:47