sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Egyptiska biskopar på Ad limina-besök: Folket älskar sitt land

Kyrka i brand i Egypten

09/02/2017 08:25

Biskoparna vid det koptiska patriarkatet av Alexandria talade vid Ad limina-besöket hos påven Franciskus om hopp men även svårigheter för kyrkan i Egypten. Patriark Ibrahim Isaac Sedrak berättar för Vatikanradion att de särskilt tog upp utbildning, inom och utom kyrkan och uppmärksamhet för ungdomar och det senare gav påven stort utrymme. Biskoparna bjöd in påven till Egypten och hoppas att han ska tacka ja.

Våldet och diskrimineringen av kristna i Egypten oroar alla i landet berättar patriarken. För att få landet på fall riktar terroristerna attacker mot samhällets svaga punkter, som den kristna minoriteten. De kristna reagerar hur som helt inte med våld.

Presidenten Al-Sisi driver på för återuppbyggnaden av kyrkorna som förstördes 2013 och han uppmuntrar de kristna. Patriarken berättar att det finns en fungerande institution i landet som kallas Familjehemmet som samlar egyptier av olika trosuppfattning och poängterar att trots allt som sker i Egypten fortsätter folket att älska sitt land.

 

 

09/02/2017 08:25