sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens katekes "Krista har som uppgift att sprida och stödja varandra i hoppet"

Påven under audiensen - REUTERS

08/02/2017 11:49

Under den allmänna onsdagsaudiensen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om det kristna hoppet och han talade denna onsdag om vikten av att upprätthålla varandras hopp. I sammanfattningen till de engelsktalande pilgrimerna läser vi.

”Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes om det kristna hoppet, har vi sett att hoppet har sina rötter i Herrens uppståndelse och dess löftet till oss. Det kristna hoppet är ytterst personlig, men även kommunitärt. Aposteln Paulus uppmuntrar ofta medlemmarna i den tidiga kyrkan att upprätthålla varandra i hoppet, genom ömsesidigt bön och omsorg. Detta stöd måste ges särskilt till de fattiga, de svaga i tron, de lidande och de som frestas av förtvivlan.”

”Det kristna hoppet, som oundvikligen är kopplat till kärleken,  måste "förkroppsligas" i en gemenskap av ömsesidigt stöd och kärleksfull omsorg. Denna gemenskap är kyrkan, och dess själ är den Helige Ande. Vårt vittnesbörd om hoppet i Kristi löften är tänkt att expandera och berika samhällslivet som helhet. Vi vet att hoppet, särskilt i tider av mörker och svårigheter, inte är en lätt dygd. Men den Helige Ande som bor i våra hjärtan lär oss att lita på Herrens förutseende omsorg och att i vårt samhälle ständigt sträva efter att vara levande tecken på hopp för hela mänskligheten.”

08/02/2017 11:49