sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Irak: En första kaledisk familj tillbaka till Niniveslätten

Patriark Sako

02/02/2017 10:21

Den irakiska kaldeiska församlingen firade i måndags den första kaldeiska familjen som kommit tillbaka till Niniveslätten efter krig och förföljelse sedan 2014. Man ser detta som ett tecken på en tillbakaflytt.

Det har varit en mörk period med död, förstörelse av kyrkor och hem och hundratusentals troende på flykt och det är bara de senaste månaderna efter offensiver från irakiska styrkor och krudisk milis som flykten har avstannat.

Patriark Sako berättar att familjen på sex personer har kommit tillbaka till Teleskuf. Mannen Naòiq Quliaqus Atto och hans bror, fru och tre barn är tillbaka i sitt hem efter att ha varit i ett flyktingcentrum i Dohuk i två och ett halvt år. Det var den lokala kyrkoherden som är ansvarig för återuppbyggnadskommittén fader Salar Bodagh som tog emot dem.

För att folket ska kunna komma tillbaka under säkra förhållanden måste marken minröjas berättar patriark Sako och upprepar sin vädjan till myndigheter och internationella ledare att verkligen gå vidare med återuppbyggnadsarbetet i perspektivet enhet och mångfald bland de olika personer som bor i regionen, både vad gäller tro och etnicitet. Hoppet är att Mosul och Niniveslätten blir en modell i religionsfrihet.

Det kaldeiska patriarkatet har gjort en lista över de senaste 30 årens situation för de kristna på Niniveslättens orter. Enligt en folkräkning 1987 levde 1 miljon 264 kristna där och idag färre än 500 000. I Mosul bodde 130 000 troende och idag färre än 90 000 varav 40 000 har lämnat området efter förföljelse och förflyttning.

02/02/2017 10:21