sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påven och kardinal Turkson: Kampen mot spetälska fortsätter

Spetälska

01/02/2017 08:45

29 januari firades 64rde Världsdagen för kampen mot spetälska och påven Franciskus nämnde det efter söndagens Angelus: Denna sjukdom är trots en minskning fortfarande bland de mest fruktade och slår till mot de fattigaste och marginaliserade. Det är viktigt att kämpa mot denna sjukdom men även mot diskrimineringen som den leder till.

Spetälska slår fortfarande till i olika delar av Asien, Afrika och Sydamerika. I samband med Världsdagen sände även kardinal Peter Turkson ut ett budskap på temat "Utrotning av spetälska och återanpassning: en utmaning som ännu inte har övervunnits".

Spetälska leder, förutom till allvarliga hälsoproblem, ofta till diskriminering, även efter tillfrisknande. Kampen mot denna sjukdom, där katolska kyrkan står i första ledet, går framåt men ändå registreras 200 000 nya fall om året, så det återstår fortfarande mycket att göra berättar kardinal Turkson.

Man behöver arbeta dels med vården med ny medicin och bättre diagnosverktyg och dels med återanpassning och en socialpolitik som regeringarna bör utveckla för engagera sjuka personer. Man måste övervinna rädslan för de synliga ärr som den tillfriskande personen bär på så att den återinförs i samhället, arbetet, skolan och familjen.

Katolska kyrkan har 612 vårdcentrum världen över för spetälska. 174 i Afrika, 43 i Amerika, 313 Asien, 81 Europa och 1 i Oceanien. 

01/02/2017 08:45