sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

USA:s biskopskonferens glada över att bidrag för abort dras in

Marsch för livet - AP

27/01/2017 11:40

USA:s biskopskonferens uppskattar att det statliga bidraget till abortkliniker dras in. Beslutet togs den 24 januari och idag den 27 januari hålls den årliga abortdemonstrationen Marschen för Livet i Washington. USA:s biskopskonferens skriver på sin hemsida att detta beslut, som speglar det amerikanska folkets vilja, är ett viktigt steg framåt för respekten för det ofödda människolivet.

27/01/2017 11:40