sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Intervjuer

Bo Theutenberg "Malteserorden står i en helt ny situation i sin långa historia"

Malteserriddare under påveaudiens - OSS_ROM

26/01/2017 16:36

Bo Theutenberg som är professor i juridik, var tidigare ordenskansler i den skandinaviska grenen av Malteserorden, och i en intervju med Vatikanradion förklarar han den senaste tidens händelser och relationerna mellan påven Franciskus och Malteserorden.

Sedan 2012 är Bo Theutenberg medlem i Gravriddarordens stormagistrat. Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden, är till skillnad från Malteserorden, direkt knuten till påven och har som uppgift att bland annat ekonomiskt bistå patriarkatet av Jerusalem. Stormästare för Gravriddarorden är kardinal Edwin Frederick O’Brien. 

26/01/2017 16:36