sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Msgr Fernando Ocáriz, Opus Deis nya prelat

Msgr Fernando Ocáriz, Opus Deis nya prelat - AFP

25/01/2017 14:45

Sent på tisdagskvällen utnämnde påven Franciskus msgr. Fernando Ocáriz Braña till prelat för Opus Dei. Den helige fadern har därmed bekräftat valet som skedde vid prelaturens tredje valkongress samma dag. Vi läser om den nye prelaten på Opus Dei’s hemsida i Sverige:

Msgr Fernando Ocáriz har hittills varit hjälpvikarien för Opus Dei blir med denna utnämning den tredje efterträdaren till den helige Josemaría som ledare för prelaturen, efter att biskop Javier Echevarría avled 12 december.

Msgr. Fernando Ocáriz föddes i Paris, 27 oktober 1944, som yngst av åtta barn i en spansk familj som gått i exil under det spanska inbördeskriget (1936-1939). Han tog examen i fysik vid universitetet i Barcelona (1966) och i teologi vid det påvliga Lateranuniversitetet (1969). Han blev teologie doktor 1971 vid Navarra universitet och prästvigdes samma år. Han ägnade sina första år som präst särskilt åt pastoralt arbete med ungdomar och högskolestuderande.

Han är rådgivare i Kongregationen för Trosläran sedan 1986 och medlem i två andra organ inom den romerska kurian, nämligen Kongregationen för prästerskapet (2003) och Det påvliga rådet för den nya evangelisationen (2011). 1989 upptogs han i den påvliga teologiska akademin. På 80-talet var han en av lärarna som startade det påvliga universitetet Santa Croce (Heliga korset) i Rom där han var professor i fundamental teologi (numera emeritus).

Särskilt bland sina teologiska publikationer får nämnas hans kristologiska studier, bl a The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook; Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural. En annan bok med teologiskt innehåll är Amar con obras: a Dios y a los hombres; Naturaleza, gracia y gloria, med ett förord av kardinal Ratzinger. 2013 publicerades Rafael Serranos intervju med honom i en bok med titeln Sobre Dios, la Iglesia y el mundo. Bland hans verk finns också två filosofiska studier: El marxismo: teoría y práctica de una revolución och Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. Han är dessutom medförfattare till en hel rad monografier och har författat många artiklar i teologi och filosofi.

Han har varit generalvikarie för Opus Dei sedan 1994 och utnämndes till prelaturens hjälpvikarie 2014. Under de senaste tjugo åren följde han med den förre prelaten, biskop Javier Echevarría, på dennes pastorala resor till över 70 nationer. När han studerade teologi i Rom på 60-talet bodde han tillsammans med den helige Josemaría Escrivá, Opus Deis grundare. Han är sedan ung en hängiven tennisanhängare och spelar tennis fortfarande.

Inom de närmaste dagarna kommer den nye prelaten att föreslå kongressledamöterna namn på såväl sina vikarier som övriga medlemmar i de råd som kommer att bistå honom under de närmaste åtta åren

25/01/2017 14:45