sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till finska ekumeniska delegationen "Luther ville inte att kyrkan skulle splittras"

Ekumenisk delegation från Finland - OSS_ROM

19/01/2017 14:29

På torsdagen under veckan för bön om kristen enhet, tog påven Franciskus emot den finska ekumeniska delegationen i Vatikanen, vilket har blivit en tradition på den helige Henriks dag, den 19 januari. För det 32:a året i rad reste den ekumeniska delegationen på pilgrimsfärd till Rom, och i åets delegation deltog bland andra den katolska biskopen i Finland, msgr. Teemu Sippo, den finska ortodoxa kyrkans metropolit Elias, och Kaarlo Kalliala, biskop av Åbos evangelisk-lutherska stift.

Påven Franciskus välkomnade gruppen efter det att biskop Kalliala hade talat, och han sa att han gläder över att pilgrimsfärden sammanfaller med veckan för bön om kristen enhet, och menade att genom omvändelse kan vi närma oss varandra på nytt. 

”Sann ekumenik baserar sig  på en gemensam omvändelse till Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Om vi ​​närmar oss honom, närmar vi också varandra. Låt oss under dessa dagar be mer innerligt till den Helige Ande så att vi kan genomgå denna omvändelse som gör försoningen möjlig.”

Påven Franciskus forsatte med att kalla besöket i Lund för reformationsminnet, den 31 oktober, för ”en viktig etapp, både på det mänskliga och det teologisk-andliga planet. Efter femtio år av officiell ekumenisk dialog mellan katoliker och lutheraner, har vi lyckats formulera synpunkter som vi idag är överens om. Detta är vi tacksamma för. Samtidigt finns en uppriktig ånger i våra hjärtan över de gångna skulderna. I denna anda påminde vi oss om att Martin Luthers syfte för femhundra år sedan var att förnya kyrkan, inte att splittra den. Mötet gav oss mod och styrka, att se framåt till den ekumeniska vandring som vi är kallade att gå tillsammans.”

Påven underströk att detta kräver ett konstant engagemang, ”i en gemenskap som tillåter den Helige Ande att agera, så att vi kan finna ytterligare konvergens på punkter i läran och i kyrkans moraliska undervisning, så att vi kan komma närmare full och synlig enhet”. Och han bad Herren välsigna den luthersk-katolska kommissionen i Finland, som arbetar hårt för en gemensam sakramental förståelse av kyrkan, eukaristin och ämbetet.

2017 är ett tillfälle för katoliker och lutheraner att leva tron ​​mer autentiskt, i syfte att återupptäcka evangeliet tillsammans, och vittna om Kristus med förnyad kraft”, sa påven och påminde om det gemensamma åtagandet på Malmö Arena att gemensamt vittna om tron i världen, och gemensamt hjälpa dem som lider, och som möter förföljelse och våld. ”På så vis vandrar vi kristna inte delade utan tillsammans på vägen mot full enhet”.

Påven sa att han är glad över att de kristna i Finland i år firar hundraårsminnet av det Ekumeniska rådet, som är ett viktigt redskap för att främja trosgemenskap. Han nämnde även att Finland i år firar hundra år som självständig stat. ”Må detta jubileum uppmuntra alla kristna i er land att bekänna tron på Herren Jesus Kristus - som sankt Henrik gjorde med stor iver – och vittna om tron för världen i dag, praktisera den genom konkreta handlingar genom att dela med sig i välgörenhet och broderskap.”

”I hopp om att er pilgrimsfärd kan bidra till att ytterligare stärka det goda samarbetet mellan ortodoxa, lutheraner och katoliker i Finland och i världen, och att er gemensamma vittnesbörd om tro, hopp och kärlek kan bära riklig frukt genom Sankt Henriks förbön,  åberopar jag villigt Guds nåd och välsignelse över er alla.”

Påven Franciskus tackade efter sitt tal den lutherske biskopen för att han hade tagit med sig sina barnbarn: "Vi behöver barnens enkelhet. De lär oss vandra till Jesus Kristus."

19/01/2017 14:29