sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Dominikanska republiken. Pastoralt brev för skyddet av kvinnan

Vår Fru av Altagracia - RV

19/01/2017 11:01

Biskopskonferensen i Dominikanska republiken har förberett ett pastoralt brev inför firandet av landets skyddshelgon Vår Fru av Altagracia 21 januari. Brevet bär titeln: ’Kvinnan i det dominikanska samhället’ och där tar biskoparna upp utmaningarna som landet står inför vad gäller skyddet av kvinnans värdighet.

De dominikanska kvinnorna utgör nästa hälften av landets befolkningen: 50,2% är män och 49,8% kvinnor. Familjers förfall har ökat kvinnans huvudroll i hemmen. Kvinnorna tar hand om hemmet dygnet runt men lyckas dessutom utbilda sig: 62.8% av kvinnorna lyckas ta universitetsexamen mot männens 37.2%. Men det som oroar biskoparna är det ökande våldet mot kvinnorna, inom familjen men även på jobbet och i samhället. Biskoparna beskyller rika länder med vapenindustri att med prestigefyllda internationella organisationers hjälp ha hittat på genderideologin med ursäkten att jorden är överbefolkad och att målet är att förstöra familjen och alla moraliska principer.

Trots alla dessa svårigheter är de dominikanska kvinnorna generösa arbetare fulla av hopp skriver biskoparna. Påven, som inte kan föreställa sig en kyrka utan kvinnor står nära kyrkan i Dominikanska republiken. Han beklagar att man tolkar ordet tjänst som slaveri när man talar om kvinnans roll. Biskoparna ber alla att respektera kvinnans värdighet och även uppfostra barn och ungdomar att göra det. Det får inte finnas våld mot kvinnor för att det förstör Guds skapelseplan. Avslutningsvis ber biskoparna myndigheterna att vara vaksamma och att de tillämpar av lagen för att förhindra våldsamma personer att göra en avgörande del av samhället ont.

19/01/2017 11:01