sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Kardinal Baldisseri: Pastoralt arbete för familjen enligt Amoris laetitia

Kardinal Lorenzo Baldisseri - RV

05/01/2017 12:27

I påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris laetitia, Kärlekens lycka, uttrycker han väl den synodala processen om familjen som pågår sedan två år. Generalsekreterare för biskopssynoden kardinal  Lorenzo Baldisseri sa detta vid en konferens i den italienska staden Civitavecchia. Han poängerade att nyckelorden i påvens uppmaning är “Välkomna, följ, särskilj och integrera” och att detta är ett hoppfullt budskap till alla familjer och särskilt dem som har svårigheter och är ömtåliga och sårade.

Särskiljning var synodens ledord under det öppna och uppriktiga gedigna arbete som ledde fram till påvens apostoliska uppmaning berättade kardinalen.

Särskilt i uppmaningens kapitel 8 läser vi tre viktiga verb: vägleda, särskilja och integrera. När  ett äktenskap inte motsvarar bröllopets sakrament tar kyrkan hand om dessa skadade människor, så att de kan hitta evangeliets väg och ljuset i Guds nåd som aldrig sviker. Kardinalen sa det handlar om att, utan att frångå kyrkans doktrin, se över varje unik enskild situation.

Han sa att Amoria laetitia till exempel tydligt visar linjen för den känsliga frågan om frånskilda och civilt omgiftas möjlighet att motta kommunionen och få sakramental försoning. Det handlar om hjälp att uppnå mognaden av ett upplyst samvete. Genom att särskilja olika situationer kan kyrkan ta emot och följa med familjerna på närmare håll och på detta sätt integrera de troende familjerna i kyrkans liv.

Vi får nu se resultatet av detta pastorala arbete säger kardinal Baldisseri. Föreberedning inför förlovning och äktenskapets sakrament och ledsagan efter dessa är avgörande för att undvika misslyckade äktenskap och familjer. Det handlar om att vandra tillsammans för att klara av bräcklighet och läka sår.

05/01/2017 12:27