sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Förbön på svenska under påvens Epifaniamässan i Peterskyrkan

Epifania - Herrens Uppenbarelse - RV

05/01/2017 13:50

På Trettondag jul när den katolska kyrkan firar Epifania – Herrens Uppenbarelse, vid de tre vise männens ankomst till Betlehem, firar påven Franciskus den heliga mässan i Peterskyrkan kl 10. I denna påvliga mässa kommer en av de universella förbönerna läsas på svenska av Magdalena Linden från Stockholm som studerar i Rom. De övriga språken är polska, armeniska, kinesiska och japanska.

Bönen på svenska följer diakonens ord ”Oremus pro martyribus innocentibus”, och är en bön för de oskyldiga martyrerna, för de förföljda kristna idag:

”Må Gud i sin trofasthet, som uppenbarades under natten i Betlehem, stärka de förföljda folkens uthållighet, och bevara dem i deras djupa överlåtelse till evangeliet.”

”Domine deprecemur. Te rogamus audi nos.”

Mässan jan följas i direktsändning via Vatikanradions hemsida, via Vatikanens tv-sändningar ctv.va eller vatikanens youtube kanal www.youtube.com/user/vatican

Epifaniafesten är efter påsk och pingst den äldsta av kyrkans högtider, äldre än julhögtiden, det är denna högtid som ger julen dess missionerande karaktär, när de tre heliga konungarna, eller vise  männen, står som de första representanterna för de troende ur hednafolken. Jesusbarnet som vi har tagit emot under julnatten, i vårt inre, visar i sin Epifania att han har uppenbarat sig för hela världen, att vi inte får hålla honom för oss själva, utan vittna och berätta om att han är frälsaren, som ger ljus i världen mörker.

Mässan i Peterskyrkan är en passande plats för just Epifaniamässan, som liturgiskt visar på högtidens universella karaktär. De tre vise männen, som vi identifierar oss med, finner Kristus konungen i Jesusbarnet, efter att ha följt stjärnan, ljuset, förföljda av Herodes, den onde, i en mörk värld. Vår himmelska konung har besökt sitt folk, i Epifanian når adventstidens väntan sitt mål. 

05/01/2017 13:50