sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Ärkebiskopen av Alger: Vittna om Kristi kärlek bland muslimer

Msgr. Paul Desfarges - RV

29/12/2016 12:34

Påven Franciskus utnämnde på julafton tidigare biskop av Costantinas stift i Algeriet msgr. Paul Desfarges till ny ärkebiskop av Alger. Han är 75 år och fransk jesuit och har varit universitetslärare i psykologi på arabiska. I en intervju med Vatikanradion berättar han om hur landets kristna minoritet lever vid sidan om den muslimska majoriteten.

Han berättar att det är en utmaning och även en nåd och att relationen mellan kristna och muslimer är god. Han berättar att påven Franciskus vid det senaste Ad Limina-besöket sa till Algeriets biskopar att de ska vara Kristi kärleks vittnen och med glädje älska och tjäna sin nästa. Det finns svårigheter i vardagen och alla kan inte alltid vara nöjda, men det är en del av livet. Katolska kyrkan i Algeriet låter inte svårigheterna ta överhanden utan lever i möteskulturens tecken och ser alla som bröder och systrar.

Msgr. Desfarges berättar att det finns många studenter och arbetare i Costantina från olika länder söder om Sahara som gör att katolska kyrkan i landet blir internationell och dynamisk. I sin nya roll som ärkebiskop kan han nu ännu bättre se tecken på detta. Han upplever att Algeriet är en av de utkanter som påven talar om där dialog och möteskultur ska råda. På julnatten i år besökte många muslimer de katolska församlingarna, inte för att konvertera utan för att av nyfikenhet se hur kristna ber. Även detta är ett sätt att lära känna varandra säger msgr. Desfarges och ser detta som hoppfullt i en värld av spänningar mellan muslimer och kristna.

29/12/2016 12:34