sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Pakistan: Ny folkräkning bra för landets kristna

Kristen i Pakistan - AP

28/12/2016 11:53

Högsta domstolen i Pakistan har beslutat att en folkräkning i landet ska inledas 15 mars 2017. Landets katolska biskopar har bett om en folkräkning då den senaste var 1998 och den bör göras vart tionde år. De berättar för nyhetsbyrån Fides att folkräkningen är viktig för ett gott statsstyre och för bättre hantering av sociala tjänster och en rättvis fördelning av resurser.

1998 räknade man att befolkningen uppgick till 132 miljoner och man tror att siffran nu är 200 miljoner, vilket i så fall skulle göra Pakistan till världen sjätte mest befolkade land.

Enligt ordförande för den pakistanska välgörenhetsorganisationen som arbetar med rättigheter Centre for legal Aid Nasir Saeed innebär folkräkningen mycket för landets kristna och andra minoriteter.

28/12/2016 11:53