sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Kristet martyrskap på vita duken

Scen ur filmen silence - AP

28/12/2016 14:02

De antikristna förföljelsen och kristet martyrskap uppmärksammas då och då i filmproduktionen, och den sista i denna serie kommer på bio i mitten av januari: filmen ”Silence” av Martin Scorsese som handlar om de japanska kristna martyrerna på sextonhundratalet.

Två portugisiska katolska präster - Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) och Francisco Garrpe (Adam Driver) – möter våld och förföljelse när de reser till Nagasaki, för att hitta fader Cristóvão Ferreira (Liam Neeson), som har begått apostasi efter att ha torterats.

Filmen utspelar sig under tiden efter Shimabaraupproret. Det var ett väpnat uppror kring den nuvarande staden Shimabara på västra Kyushu, Japan som varade från 1637 till 1638. Det var främst katolska bönder som stred mot Tokugawashogunatet, och orsakerna till upproret var från början hungersnöd och vanstyre av daimyon, den lokala länsherren. Daimyon tog ut höga skatter av befolkningen och de som inte kunde betala skatten brändes ihjäl levande. Från början rörde det sig om ett bondeuppror men det utvecklades snabbt till ett religionskrig. Shogunatet hade förbjudit kristendomen över hela Japan 1614, och på Shimabarahalvön levde ett stort anta katoliker, som stred under stridsbanér som avbildade Jesus och Jungfru Maria. Shogunatet segrade till slut och fick även hjälp av nederländska fartyg, som angrep kustborgar från havet. Efter upproret fick kristna japaner utöva sin religion i hemlighet, så kallade kakure kirishitan - "dolda kristna" - fram till 1850-talet. Katolska portugiser utvisades ur landet vilket medförde att Nederländerna, tack vare deras hjälp vid upproret, blev det enda västland som fick tillstånd att driva handel med Japan.

”Filmer som denna om kristna martyrer är först och främst inte berättelser om hjältemod, utan snarare kärlekshistorier, om en kärlek så stark att det är också beredd att ge sitt liv.”, säger Sergio Perugini som arbetar vid den italienska Nationella Kommissionen som värderar nyproducerade filmer. Dessa filmer berör inte bara troende utan även den sekulära världen, som t. ex nyligen ”Of Gods and Men” som kom 2010 och återgav den sanna historien om de 7 trappistmunkarna i Tibhirine, i Algeriet, och deras liv i djup harmoni med den fattiga muslimska lokalbefolkningen, men som sedan utvecklades till att de lider martyrdöden efter att den muslimska fundamentalism hade slagit rot i trakten. När frågan om att lämna klostret eller stanna kvar och riskera att dödas föds väljer e allt inte överge sin kallelse i Tibhirine.

En annan film som återger ett historiskt skede är ”Cristiada – For greater glory”, som kom 2012 och som återberättar den våldsamma kampen mellan katoliker och antiklerikala styrande i Mexiko  1926.1929. Den mexikanska presidenten inledde ett oförsonlig förtryck mot den katolska tron, vilket ledde till att ett inbördeskrig bröt ut i landet. Kyrkorna brändes, präster mördades och deras kroppar hängdes från telefonstolpar som en varning. Filmen berättar om några personer som verkligen levde bland andra den 13-årige Jose Luis Sanchez, som trots sin unga ålder, väljer att strida med Cristeros. När han blir tillfångatagen vägrar han apsotasi och torteras till döds, i delstaten Jalisco. 2005 saligförklarade Benedictus XVI José, med tolv andra Cristeros martyrer, och José helgonförklarades den 16 oktober, 2016 av påven Franciskus.

Det finns även filmer där huvudpersonen lider martyrdöden, som filmen om Syster Teresa Benedikta av Korset, mer känd som Edith Stein i filmen "Det sjunde rummet", från 1994. Ur ett andligt perspektiv med dörrar som stängs bakom Edith Stein i olika skeden i hennes liv då hon träder över tröskeln till något nytt, får man följa henne alltifrån det att hon lämnar sin judiska tro, hennes studier, kallelsen till karmelitklostret, fångenskapen i Auschwitz, där hon mördades. En annan film som även den utspelar sig i Auschwitz är ”Ett liv för ett liv. Maximilian Kolbe" kommer 2017, om franciskanen Maximillian Kolbe som valde att låta sig avrättas istället för att en familjefar skulle göra det. 

28/12/2016 14:02