sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

"Vi behöver dig Obefläckade Moder" Påven Franciskus ber till Maria för Rom och världen

Påven Franciskus vid Spanska Trappan - RV

08/12/2016 16:55

Klockan 16 på eftermiddagen ”vallfärdade” påven Franciskus till Spanska Trappan i Rom  för att fira Marias Obefläckade Avlelse vid statyn som Pius IX välsignade 1857, tre år efter det att han proklamerat dogmen om Marias Obefläckade Avlelsen. Det rör sig om en Mariastaty av brons, som inte är så lätt att lägga märke till eftersom den står på en 10 meter hög marmorpelare. Det var Johannes XXIII som började traditionen att lämna en korg vita rosor vid statyns fot på Jungfruns högtid, vilket alla påvar gjort efter honom, den 8:e december varje år.

Immacolatadagen är en helgdag i Italien, med stängda skolor och arbetsplatser. Men med julhandeln i full gång. När påven anlände hälsade romborna honom med applåder och jubel, och efter att ha lämnat över korgen med de vita rosorna bad påven en bön till Maria som var särskilt skriven till denna dag.

O Maria, vår obefläckade Moder,

på din dag kommer jag till dig,

och jag kommer inte ensam:

Jag bär med mig alla dem som din Son har anförtrott mig,

i denna stad Rom och i hela världen,

och ber att du välsignar dem och skyddar dem från fara.

 

Jag bär till dig, Moder, barnen,

särskilt de ensamma, övergivna,

och som därför är lättlurade och utnyttjade.

Jag bär till dig, Moder, familjerna,

som förvaltar livet och samhället

genom deras dagliga engagemang i det dolda;

särskilt de familjer med svårigheter

med många interna och externa problem.

Jag bär till dig, Moder, alla arbetare, män och kvinnor,

jag anförtror dig särskilt de som, av behov,

anstränger sig att utföra hårda arbete

och de som har förlorat sina arbeten eller inte kan hitta något.

 

Vi behöver din obefläckade blick,

för att återfå förmågan att se på människor och saker

med respekt och tacksamhet,

utan själviska intressen eller hyckleri.

Vi behöver ditt obefläckade hjärta,

för att villkorslöst ge kärlek,

utan intresse, men för den andres bästa

med enkelhet och uppriktighet, utan masker.

 

Vi behöver dina obefläckade händer,

för att smeka med ömhet,

och röra vid Jesu kött

i våra fattiga, sjuka och föraktade bröder,

för att lyfta dem som har fallit och stödja dem som vacklar.

Vi behöver dina obefläckade fötter,

för att nå ut till dem som inte må ta det första steget,

för att söka de förlorades stigar,

och besöka de ensamma.

 

Vi tackar dig, o Moder, för att ha visat dig för oss

fri från varje fläck av synd.

Du påminner oss om att Guds nåd kommer först,

och Jesus Kristus som av kärlek gav sitt liv för oss,

och styrkan i den Helige Ande som gör allting nytt.

Hjälp oss att inte ge efter för missmod,

utan att vi med tillit till din ständiga hjälp,

må arbeta hårt för att förnya oss,

denna stad och hela världen.

Be för oss, heliga Guds Moder!

Påven lämnade över en stor bukett vita rosor till Jungfru Maria, medan man sjöng de Lauretanska litaniorna i hennes ära. Sedan hälsade han på alla de äldre, de sjuka, som i sina rullstolar, inlindade i filtar väntade på att få ta påven i hand och värmas av hans faderliga blick och välsignelse. Sedan åkte han vidare för ett hastigt besök i basilikan Santa Maria Maggiore, där han bad vid den antika Mariaikonen ”Salus Populi Romani”, som han så ofta gör. 

08/12/2016 16:55