sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Kardinal Toppo: Asiens stamfolk är kristna av naturen

Kardinal Toppo

03/12/2016 11:51

Familjerna är sanna skolor i evangeliet. Där man lär sig att tala med varandra om evangeliets glädje med en sann kärlek utvecklas barmhärtighet. Kardinal Telesphore Toppo sa till Asiens biskopar vid möte i torsdags i Sri Lanka att stamfolkens kulturella traditioner är mycket nära knutna till evangeliet.

140 representanter från stift i 40 länder deltar i mötet, lekmän och Gudsvigda och de diskuterar familjens och äktenskapets utmaningar. Målet är att fastslå vikten av kärnfamiljen i katolska kyrkans mission för barmhärtighet.

Kardinal Toppo sa att katolska familjer i Asien lever tillsammans med personer av andra religioner och därför behöver de alltid rikta blicken till den Heliga familjens exempel.

Kardinalen själv kommer från ett stamfolk och berättar att andan i stammar är att familjer håller ihop i hela livet. Man ser nästan inte av diskriminering mellan män och kvinnor och barn behandlas lika. Han säger att de är kristna av naturen och lever vardagen enligt evangeliet, så att de kan lätt sprida tron genom sina traditioner.

03/12/2016 11:51