sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

24 kommande saligförklaringar

Förföljda kristna - RV

03/12/2016 11:04

Snart saligförklaras martyrer allt från det spanska inbördeskriget till Sovjets kommunistregim. Påven tog i dagarna emot prefekt för Kongregationen för helgonförklaringar kardinal Angelo Amato och bemyndigade Kongregationens beslut.

Nästan alla de som saligförklaras är martyrer och de flesta var Gudsvigda. Som pater Stanley Francesco Rother, USA:s första martyr som missionerade bland urbefolkningen i Guatemala. Han lärde sig deras stamspråk och översatte Nya testamentet och mässliturgin till det. Hans arbete för folkets rättigheter gick inte obemärkt förbi och han dödades av militärdiktaturen.

Även martyrer som fader Vincenzo Queralt Lloret, präst vid Missionskongregationen som levde i Barcelona under Spanska inbördeskriget och förföljelsen mot kyrkan. Han upptäcktes när han evangeliserade och avrättades.

En martyr vid Sovjetiska kommunismen  var ärkebiskopen av Kaišiadorys i Litauen Teofilo Matulionis som kämpade för att på nytt införa katolsk religionsundervisning i skolorna. Han deporterades till Sibirien och dödades där.

Pater Giovanni Schiavo som arbetade i norra Italien  och sedan missionerade i Brasilien uppskattades för sin glädje i sitt evangeliserande och förmåga att sprida frid och glädje.

Bland dem som utses till vördadsvärda Guds tjänare ses kardinalen Guglielmo Massaja som missionerade i Etiopien och ledde ett mycket fattigt liv och arbetade mot sjukdomar och slaveri. 

03/12/2016 11:04