sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Intervjuer

Yvonne Thunell "Mentor International vill stödja unga att säga nej till narkotika"

Yvonne Thunell, orförande för Mentor International - RV

25/11/2016 13:57

Yvonne Thunell som är ordförande för Mentor International talade under den Påvliga Vetenskapsakademins internationella seminarium med fokus på narkotika. I hennes föredrag lyfte hon fram hur de använder sig av mentorskap för att förebygga att unga hamnar i narkotikamissbrukest fälla. I en intervju med Vatikanradion berättade Yvonne Thunell om Mentors arbete i olika delar av världen, och hur viktigt det är att medvetandegöra faran med narkotika, då tillgången bara är "ett klick" bort. Lyssna här: 

 

25/11/2016 13:57