sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Teman inför kommande VUD med fokus på Jungfru Maria

Scen fråm VUD i Krakow - AFP

22/11/2016 15:27

Påven Franciskus har nu valt tema för de tre kommande världsungdomsdagarna, 2017 -2019, de 32:a -34:e VUD. De två kommande åren infaller Världsungdomsdagen på Palmsöndagen, och firas lokalt i världens katolska stift, medan världsungdomsdagen år 2019, ser Panama stå värd för världens unga katoliker.

XXXII Världsungdomsdagen 2017 " stora ting låter den Mäktige ske med mig” (Luk 1:49)

XXXIII Världsungdomsdagen, 2018 "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud" (Luk 1:30)

XXXIV Världsungdomsdagen, 2019 (Panama) "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." (Luk 1:38)

Dessa är de teman som valts av påven Franciskus på de kommande Världsungdomsdagarna, som kulminerar i den internationella Världsungdomsdagen, som ska hållas i Panama, 2019.

Den andliga vandringen som påven Franciskus pekar på är en fortsättning på den som inleddes med de senaste tre VUD 2014-16, med fokus på Saligprisningarna. Som vi vet, prisar alla släkten Maria salig (jfr. Luk 1, 49). När påven talade till volontärer under VUD i Krakow, beskrev han Maria som en förebild att efterlikna. Han talade även till de unga om att minnas det förflutna, att vara modiga i nutiden och hoppfulla inför framtiden.

De kommande tre Världsungdomsdagarna kommer ha en stark mariansk präglan, och erinrar samtidigt de unga om denna påven uppmaning i förhållandet till tiden: det förflutna (2017), nutiden (2018) och framtiden (2019), och även de tre teologiska dygderna: tro, kärlek och hopp.

De ungas andliga vandring reflekteras även i det tema som påven har valt till den kommande biskopssynoden ”Unga, tron och kallelseurskiljningen”. 

22/11/2016 15:27