sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Intervjuer

"Här är vi kristna tillsammans"

Ekumeniska gudstjänsten i Lund - REUTERS

01/11/2016 08:21

Syster Veronica från den ekumeniska kommuniteten den Heliga Treenigheten berättar för Vatikanradion om betydelsen av den ekumeniska gudstjänsten i Lund.

Lyssna här:

01/11/2016 08:21