sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Saligförklaring av fader Bukowiński, vittne i Gulag

Kardinal Amato prefekt för Kongregationen för helgonförklaringar - ANSA

13/09/2016 09:37

I söndags saligförklarades fader Ladislao Bukowiński i Karaganda i Kazakhstan. Han evangeliserade i Östeuropa och var i 13 år i Sovjetunionens gulagläger och förkunnade och vittnade om evangeliet vid sidan av dem som dömts till tvångsarbete. Helige Johannes Paulus II kallade honom ett hjältemodigt trosvittne och alla förföljdas beskyddare. Kardinal Angelo Amato, prefekt för Kongregationen för helgonförklaringar var närvarande vid saligförklaringen.

Fader Ladislao Bukowiński föddes 1904 i östliga Polen som nu tillhör Ukraina och tvingades fly vid den bolsjevikiska invasionen. En lång tids sjukdom lärde honom att lidande kan fördjupa tron. Efter studier i Krakow prästvigdes han och ägnade sig åt de sjuka och behövande under Andra Världskriget.

Kardinal Angelo Amato berättade att han flera gånger anklagades och fängslades och att han var i arbetsläger i över 13 år eftersom detta var en tid av religiös förföljelse. Men att fader Bukowiński fann sin styrka i sin tro på Gud och Guds försyn. Hans tro var verkligen djup och stabil, som Abrahams, sa kardinal Amato.

Han utförde sitt kall även i arbetslägren. Han firade mässan varje morgon på sin säng och efter 10 timmars arbete besökte han sjuka och gav sakramenten. Han hade en liten statyett av Jungfru Maria och han gjorde en rosenkrans av små brödbollar och ett krucifix av ståltråd och han sjöng psalmer trots att det var förbjudet.

Han blev påkommen av en ateist en gång och fick frågan vad han gjorde och han svarade att han bad. Den andre skrek: Det är förbjudet! och den salige fader Bukowiński svarade: Framöver ska jag be så att det inte märks. Denna episod fick honom att förstå att försynen ibland går genom ateisterna och han sa ofta att tron bryter murar.

Han deporterades till Kazakhstan efter fängelsetiden och 1955 erbjöds han att komma tillbaka till sitt hemland, men han tackade nej. Kardinal Amato sa: Han vägrade för att han ville vara kvar i Kazakhstan för att hjälpa och trösta de troende där. Han ingav hopp bland ett förödmjukat och förtryckt folk och han var övertygad om pånyttfödelsen av kyrkan i öst och särskilt om att Kristus skulle komma tillbaka till Ryssland.

En dag då sovjetmilisen vill avbryta en mässa sa han: Den som vill kan gå ut men jag firar mässan. Alla troende blev kvar, för om han inte var rädd var heller inte de troende det. Fader Bukowiński var ett gott exempel som dagens människor kan följa sa kardinal Amato därför att han lämnade budskap om glädje, broderskap och hopp. 

13/09/2016 09:37