sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Vetenskap \ Etik

Abortdemonstration i Chile mot regeringens arbete för legalisering

Abortdemonstration i Chile - RV

05/09/2016 16:06

Mer än 100 tusen personer demonstrerade för livet på lördagen den 3 september i Santiago, i Chile, på ärkestiftets initiativ i samarbete med representanter för olika kyrkor och kristna samfund. En fredlig demonstration för att tacka för livets gåva från befruktningen till den naturliga döden, vilket dock ger ett starkt budskap till den chilenska regeringen som under de senaste månaderna diskuterar legalisering av abort. Lagen som redan har godkänts av parlamentet och som för närvarande diskuteras i senaten syftar till att avkriminalisera abort i fall av våldtäkt, risk för moderns hälsa och fostrets missbildning.

Respekt för livet är nödvändig

Under demonstrationen avbytte musikinslag vittnesmål från par, mödrar och barn som försvarade de mänskliga livet och som sjäva befunnit sig i svåra existentielle situationer. Kardinal Ricardo Ezzati, ärkebiskop av Santiago, undertecknade en deklaration tillsammans med företrädare för andra kyrkor och kristna samfund, inklusive anglikanska och pingstkyrkan, där man bekräftar den "omistliga respekten för allt mänskligt liv från befruktningen till den naturliga döden".

Skapa en livets kultur

I samband med demonstrationen åtog deltagarna sig att "skapa en livets kultur”. Vid välsignelsen sa ärkebiskopen: "I dag vill vi uttrycka vår övertygelse högt, mycket högt. Ja till livet, en dyrbar gåva från Gud och ett ovärderligt arv i vårt land." 

05/09/2016 16:06