sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

En samling av Moder Teresas citat - "Fred börjar med ett leende"

Heliga Moder Teresa - AP

02/09/2016 14:19

Här följer en serie av Moder Teresas samlade citat som vittnar om hennes vilja att sprida Guds kärlek i världen. Det är passande att hon helgonförklaras under Barmhärtighetens Jubelår, hon påminde oss om att vi alla är fattiga och i behov av Gud barmhärtiga kärlek. 

"Var trogen i de små sakerna, eftersom det är i dem din styrka ligger.”

"Att vara oönskad, oälskad, bortglömd av alla, tror jag är en mycket större hunger, en mycket större fattigdom än den att inte ha något att äta."

"Tro inte att kärleken måste vara extraordinär för att vara äkta. Vad vi behöver är att älska utan att tröttna."

"Vänta inte på ledare, gör det ensam, från person till person."

”Vi behöver mycket kärlek för att kunna förlåta, och massor av ödmjukhet för att glömma. Förlåtelsen är inte fullkomlig tills vi även har glömt bort.”

"Var och en av dem är Jesus i förklädnad."

"Varje gång du ler mot någon, är det en kärlekshandling, en gåva till den personen.”

"Jag är en liten penna i Guds hand som skickar ett kärleksbrev till världen."

"Jag är inte helt säker på hur himlen kommer att se ut, men jag vet att när vi dör och det är dags för Gud att döma oss, kommer han inte fråga oss om hur många goda saker vi har gjort i våra liv? Han frågar snarare hur mycket kärlek vi har lagt i det vi gjorde?”

"Jag ber inte om framgång, jag ber om trohet."

"Jag försöker att ge till de fattiga i kärlek vad de rika kan få för pengar Nej, jag skulle aldrig röra en spetälsk för tusen pund. Men jag är villigt att vårda honom för Guds kärlek."

"Om vi inte har fred, är det för att vi har glömt bort att vi tillhör varandra."

"Om du inte kan ge mat till hundra personer, ge då bara mat till en."

"Om du dömer människor, har du inte tid att älska dem."

"I det här livet kan vi inte göra stora saker. Vi kan bara göra små saker med stor kärlek."

"Intensiv kärlek kan inte mätas, den bara ger."

"Det är en fattigdom att besluta att ett barn måste dö så att du kan leva som du vill."

Djävulen hatar Gud och det hatet förintar oss och gör oss till syndare när vi delar det onda och hatet som skiljer oss från Gud. Här kommer Guds barmhärtighet in i bilden - det är det som djävulen hatar hos Gud, den omsorgsfulla kärleken till syndaren.”

"Det är lätt att älska människor långt borta. Det är inte alltid lätt att älska dem nära oss. Det är lättare att ge en kopp ris för att lindra hunger än att lindra ensamhet och någons smärta över att vara oälskad i våra egna hem. Ge kärlek till ditt hem, för det är där vår kärlek till varandra måste börja. "

"Det är inte storheten i våra handlingar, utan hur mycket kärlek som sätts in i dem som räknas."

"Jesus sade älska varandra. Han sa inte älska hela världen."

"Glädje är ett kärlekens nät med vilket du kan fånga själar."

"Vänliga ord kan vara korta och lätta att säga, men deras ekon är verkligen oändliga."

"Låt oss alltid möta varandra med ett leende, för leendet är början på kärleken."

"Låt oss inte nöja oss med att bara ge pengar. Pengar är inte tillräckligt, pengar kan fås, men de behöver era hjärtan som älskar dem. Så sprid er kärlek överallt."

"Ensamhet och känslan av att vara oönskad är den mest fruktansvärda fattigdom."

"Kärleken börjar i hemmen, och det handlar inte om hur mycket vi gör ... utan hur mycket kärlek vi lägger i det vi gör."

"Kärlek börjar med att ta hand om de närmaste. De i det egna hemmet."

"Kärlek är en frukt i alla årstider, och inom räckhåll för varje hand."

"Många misstar vårt arbete som vår kallelse. Vårt kallelse är att älska Jesus."

"En av de största sjukdomar är att inte vara någon för någon."

"Endast i himlen kommer vi att se hur mycket vi är skyldiga de fattiga för att de hjälpte oss att älska Gud bättre på grund av dem."

"Fred börjar med ett leende."

"Sprid kärlek överallt. Låt ingen någonsin komma till dig utan att lämna dig gladare."

"Den största sjukdomen idag är inte spetälska eller tuberkulos, utan känslan av att vara oönskad."

"Den största fredsförstöraren är abort för om en mor kan döda sitt eget barn, vad hindrar då för mig att döda dig och dig att döda mig?”

"Hungern efter kärlek är mycket svårare att avlägsna än hungern efter bröd."

"Miraklet är inte att vi gör detta arbete, utan att vi är glada att göra det."

"De mest fruktansvärda fattigdom är ensamheten och känslan av att vara oälskad."

"Det finns mer hunger i världen efter kärlek och uppskattning än för bröd."

"Man bör prata mindre, en predikan är inte en mötesplats. Ta en kvast och städa någons hem. Det säger tillräckligt.”

"Vi kan inte göra stora saker, bara små saker med stor kärlek."

"Vi måste finna Gud, och han kan inte hittas i buller och rastlöshet. Gud är tystnadens vän. Se på naturen - träd, blommor, gräs- de växer i tystnad. Se på stjärnorna, månen och solen, de rör sig i tystnad ... Vi behöver tystnad för att kunna beröra själar."

"Vi själva tycker att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre om det saknade denna droppe."

"Vi kommer aldrig veta hur mycket gott ett enkelt leende kan göra."

”Den person som ger med ett leende är den bästa givaren eftersom Gud älskar en glad givare.”

”Älska att vara äkta, det måste kosta, ​​det måste göra ont, det måste tömma oss själv.”

”Om vi ​​ber, kommer vi tro; Om vi ​​tror, ​​kommer vi älska; Om vi ​​älskar, vill vi tjäna.”

”Det finns många människor som kan göra stora saker, men det finns mycket få människor som är beredda att göra de små sakerna.”

”Människor är ofta orimliga och självcentrerade. Förlåt dem ändå.

 Om du är snäll, kommer människor att anklaga dig för att ha en dold agenda. Var snäll ändå.

 Om du är ärlig, kommer människor att lura dig. Var ärlig i alla fall.

 Om du är lycklig, kommer människor att vara avundsjuka. Var glad ändå.

 Den goda du gör idag kommer att glömmas bort imorgon. Gör gott ändå.

 Ge världen det bästa du har och det kommer aldrig att vara nog. Ge ditt bästa ändå.

 För ser du, i slutändan är det mellan dig och Gud. Det var aldrig mellan dig och dem ändå.”

 

”När en fattig person dör av hunger är det inte för att Gud inte vill ta hand om honom eller henne. Det har hänt därför att du eller jag inte ville ge den personen vad han eller hon behövde.”

”Det finns inget mer lugnande i svåra stunder än vetskapen att det finns någon som kämpar tillsammans med dig.”

”Lidande är ingenting i sig själv. Men lidande som delas med Kristi lidande är en underbar gåva, den vackraste gåvan, ett tecken på kärlek.”

”Bön är som murbruket som håller ihop vårt hem.”

”Ensamhet är den moderna världens spetälska.”

”Även om du är vid sidan av vägen, blir du överkörd om du bara sitter där.”

”Oroa dig aldrig över siffror. Hjälp en person i taget och börja alltid börja med personen närmast dig.”

”Det är lätt att älska människor långt borta. Det är inte alltid lätt att älska dem nära oss. Det är lättare att ge en kopp ris för att lindra hunger än att lindra ensamhet och smärta av någon oälskad i våra egna hem. Ge kärlek till ditt hem för det är där vår kärlek till varandra måste börja.”

”Det finns en fruktansvärd hunger efter kärlek. Vi upplever den alla i våra liv - smärtan, ensamheten. Vi måste ha modet att erkänna det. De fattiga kan finnas i din egen familj. Hitta dem. Älska dem.”

”Vi lär oss ödmjukhet genom att glatt acceptera förödmjukelser.”

”Om jag ser på mängden kommer jag aldrig att agera.”

 

”Frukten av tystnad är bön

 Frukten av bön är tro

 Frukten av tro är kärlek

 Frukten av kärlek är att tjäna

 Frukten av att tjäna är fred.”

 

”Vid vår dödstund kommer vi dömas enligt kärleken: inte på hur mycket vi har gjort, utan på hur mycket kärlek vi la i det vi gjorde.”

”Det är inte storheten i våra handlingar som räknas, utan mängden av kärlek som sätts in i dem som räknas.”

”Låt oss alltid möta varandra med leende, för kärleken föds i leendet.”

”Sättet att läka världen är att börja med din egen familj.”

”Det är fattigt att besluta att ett barn måste dö så att du ska kunna leva som du vill.”

”Sprid Guds kärlek genom ditt liv, men använd bara ord när det är nödvändigt.”

”Le mot varandra. Le mot din fru, le mot din man, le mot dina barn, le vid varje möte med andra- det spelar ingen roll vem det är- det bidrar till att växa i större kärlek till varandra.”

”Var och en av oss är bara ett litet redskap och när vi har fullfyllt vårt uppdrag, kommer vi att försvinna.”

”Låt ingen någonsin möta dig utan att lämna bättre och lyckligare. Var ett levande uttryck för Guds godhet: godhet i ditt ansikte, vänlighet i ögonen, vänlighet i ditt leende.”

”När du inte har något kvar, förutom Gud, har du tillräckligt för att börja om.”

”Arbete utan kärlek är slaveri.”

”Utan tålamod, lär vi oss mindre i livet. Vi kommer att se mindre. Vi kommer att känna mindre. Vi kommer att få höra mindre. Ironiskt nog innebär att rusa och att ha mer oftast att man har mindre.”

”Vi måste veta att vi har skapats för något större, inte bara för att vara ett nummer i världen, inte bara för en examen, för det ena eller andra arbetet. Vi har skapats för att älska och bli älskade.”

”Disciplin är bryggan mellan mål och prestation.”

”Gud kräver inte att vi ska lyckas, han bara kräver att vi ska försöka.”.

”Allt som inte ges är förlorat.”

”Bön i handling är kärlek, kärlek i handling är att tjäna.”

”Jag skulle hellre göra misstag i vänlighet och medlidande än att göra underverk i ovänlighet och hårdhet.”

”När du är fylld av glädje predikar du utan att predika.”

”Om du är ödmjuk kommer ingenting att beröra dig, varken beröm eller förolämpning, eftersom du vet vad du är.”

”Vad kan du göra för att främja världsfreden? Gå hem och älska din familj.”

”Det handlar inte om hur mycket vi ger, utan om i hur mycket kärlek vi lägger i att ge.”

”Den mest fruktansvärda fattigdomen är ensamhet, och känslan av att vara oälskad.”

”Vi kommer aldrig förstå allt det goda som ett enkelt leende kan göra.”

02/09/2016 14:19