sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven "Upptäck förlåtelsen i biktstolen för att kunna sprida förlåtelse i världen"

Försoningens sakrament - EPA

25/08/2016 11:57

Påven Franciskus sände i början av veckan ett budskap till de biskopar, präster och andra forskare som deltar i Italiens årliga vecka för liturgiska studier. I budskapet understryker påven att man möter Guds barmhärtighet i biktstolen. ”Guds barmhärtighet strömmar över den som ångrar sig, för att man ska kunna växa och utvecklas”, skriver påven Franciskus.

"All liturgi är en plats där man möter den gudomliga barmhärtigheten, en plats där man kan ta emot den för att sedan ge den vidare, platsen där försoningens stora mysterium blir närvarande, förkunnat, firat och kommunicerat.", skriver påven., och betonar att man särskilt möter och upplever Guds barmhärtighet i boten och försoningens sakrament – i bikten.

Även om ånger och lösen är något personlig, förklarar han "så kan man inte placera Guds barmhärtighet i en intim och egentillfredställande sfär, eftersom kraften i försoningens sakrament kan erfaras av andra”.

Katoliker måste få hjälp att se att i och med att de är förlåtna, måste de lära sig att förlåta andra. Världen behöver "vittnen” – personer som kan hjälpa andra att längta efter att bli förlåtna och lära sig att förlåta.

"Detta är en uppgift som vi alla är kallade till, särskilt med tanke på den bitterhet som alltför många människor lever i och som är i behov av att återfinna glädjen i ett inre lugn och smaken av frid", skriver påven Franciskus.

Den liturgiska riten i försoningens sakrament måste upplevas som "en port, inte bara för att man kommer tillbaka efter att ha varit borta, utan också som en tröskel utåt till en mänsklighet som är i växande behov av medlidande."

25/08/2016 11:57