sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Msgr. Paglia går från det Påvliga Familjerådet till två andra uppdrag i Vatikanen

Msgr. Vincenzo paglia - ANSA

17/08/2016 16:32

Tidigare prefekt vid det Påvliga Familjerådet, msgr. Vincenzo Paglia fick på onsdagen i samband med upprättandet av den nya avdelningen som sammanslår det tidigare lekmanna - och familjerådet, en ny dubbel utnämning. Han blir från och med den 1 september ordförande för den  Påvliga Livsakademin och Grand Chancellor vid det Påvliga Johannes Paulus II Institut för studier om äktenskap och familj.

Msgr. Paglia var sedan 2012 ordförande i det Påvliga Familjerådet, under påven Beneditus XVI:s pontifikat. Msgr. Paglia tog då över efter kardinal Ennio Antonelli som är mycket kompetent i familjefrågor, men som trots detta inte deltog i någon av de två familjesynoderna. Uppdraget vid Johannes Paulus II Institut för äktenskap och familj är mer än ett hedersuppdrag då det är en mycket aktiv verksamhet belägen vid det Påvliga Lateranuniversitetet. Här formas kyrkans orientering i familjefrågor och äktenskapsfrågor. Även den Påvliga Livsakademinär är aktiv i försvaret att livet, och bland dess medlemmar finns den österrikiske filosofen Josef Seifert, som nyligen skrev en omdiskuterad kommentar på påvens encyklika "Amoris Laetitia".

Påven Franciskus brev till Msgr. Paglia inför uppdraget publicerades på onsdagen i vilket påven skriver: ”Det är min avsikt att instituten som jag sätter under er ledning ska engagera sig på en ny väg för att fördjupa och sprida trosläran, och ta itu med de utmaningar som den samtida kulturen presenterar…. Även i de teologiska studierna bör aldrig det pastorala perspektivet uteslutas, inte heller uppmärksamheten på mänsklighetens sår.”

Påven skriver att som ordförande för den Påvliga Livsakademin, vill han att msgr. Paglia ska fokusera på alla aspekter inom mänsklig värdighet: åldrande, ömsesidig respekt mellan könen och generationerna, försvaret av varje enskild människas värdighet, främjande av människors livskvalitet. En äkta mänsklig ekologi.

17/08/2016 16:32