sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Pater Lombardi: VUD vittnar om framtidstro

Ungdomar under texten "Var inte rädda!" - OSS_ROM

02/08/2016 11:09

Pater Federico Lombardi har nu slutat som påvens presstalesman men hans sista uppdrag i denna tjänst var den apostoliska resan i Polen och han sammanfattar påvens resa för Vatikanradion.

Resan var en stor succé med hög stämning bland Världsungdomsdagens stora antal ungdomar (miljontals) och att detta vittnar om framtidshopp och tro och det var just detta som påven ville.

Pater Lombardi talar även om vikten av de andra två anledningarna till den apostoliska resan i Polen, 1050-årsfirandet av Polens kristnande och besöket Auschwitz.

Påven togs verkligen väl emot av polackerna berättar pater Lombardi och visade sin uppskattning för hur påven tar hand om sitt arv efter deras högt älskade Johannes Paulus II och då särskilt budskapet om barmhärtighet, som också starkt kännetecknar heliga Faustina.

Pater Lombardi tycker att budskapet under Världsungdomsdagen sammanfattades i påvens sista tal, att minnas sin historia, vara modiga i nuet och ha framtidshopp.

02/08/2016 11:09