sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven besökte den Gudomliga Barmhärtighetens Sanktuarium och hörde ungdomarnas bikter

Systrarna välkomnar påven till den Gudomliga Barmhärtighetens Sanktuarium - EPA

30/07/2016 12:01

Påven Franciskus började den fjärde dagen av sin apostoliska resa till Polen med anledning av Världsungdomsdagen med att besöka den Gudomliga Barmhärtighetens Sanktuarium i Lagiewniki, söder om Krakow. Påven gick här genom den Heliga Porten och stannade sedan till i kappellet där man förvarar den heliga Faustina Kowalskas reliker för en stund i tyst bön.

Sedan satte sig påven Franciskus själv i biktstolen, där han hörde 8 ungdomars bikter på spanska, italienska och franska. Men först sa han till de närvarande: ”Idag vill Herren att vi ska få erfara hans barmhärtighet på ett ännu djupare plan. Låt oss aldrig dra oss undan Jesus! Även om vi tror att [det vore det bästa] på grund utav våra synder och misslyckanden. Han vill att vi ska förtrösta på hans barmhärtighet. Låt oss idag alla ta tillfället i akt och ta emot Jesu barmhärtighet! Och låt oss be till Barmhärtighetens Moder.”

30/07/2016 12:01