sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Konsert för att fira Barmhärtighetens Jubelår

Musik

27/07/2016 11:29

“Music for Mercy”, musik för barmhärtighet var titeln på en stor konsert som hölls 25 juli på Forum Romanum i Rom och som anordnades av Roms pilgrimsavdelning för att särskilt fira Barmhärtighetens Jubelår.  Pilgrimsavdelningens ordförande msgr. Liberio Andreatta säger att man genom musiken, som enar världens alla folk genom dess universella språk, är ett tecken på barmhärtighet.

Varför valde de då just Forum Romanum som konsertplats. Msgr. Andreatta säger att den symboliserar en lång varierande historia där det har varit republik och kejsardöme och kristendom. Konserten hölls precis framför platsen där Petrus var fängslad, alltså en lidandets plats, som påminner om de kroppsliga barmhärtighetsgärningarna. Msgr. Andreatta berättar också att intagna och migranter var inbjudna till konserten.

Internationellt kända sångare och musiker deltog som Andrea Bocelli och Elaine Paige.

 

 

27/07/2016 11:29