sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Kardinal Bo i Myanmar ber världen uppmärksamma kachinfolket

Kardinal Bo i Myanmar - RV

19/06/2016 18:30

Ärkebiskopen i  Yangon, Myanmar, kardinal Bo riktar en trängande appell till regeringen, rebellerna och det internationella samfundet för freden i staten Kachin. Angående den nya politiska situationen i Myanmar där ett nytt parlament valdes i november förra året och en ny president i mars framhåller kardinalen att “vi är tacksamma för denna nya demokratiska vår”.

“Myanmar befinner sig på världsscenen med stora drömmar. Men det finns områden i landet  där drömmen är långt från nådd. Jag tänker på kriget som plågar kachin-områdena. Drygt 150.000 personer lider i flyktinglägren i väntan på internationell hjälp. Detta oändliga krig har endast medfört förlorare, d.v.s. oskyldiga människor som övergivits i lägren medan deras marker är fulla av landminor, människohandeln är i full gång, narkotikan är en dödsdom för kachin-ungdomarna, naturtillgångarna som jadegruvorna har plundrats. Detta är den främsta orsaken till konflikten”.

“Med ödmjukhet vädjar jag till alla”, säger kardinal Bo. “Jag är inte en politiker, men jag skulle vilja höja rösten för dem som blivit nedtystade. Jag har levt tillsammans med dessa människor i 22 år. Jag talar deras språk och känner till deras lidande och deras tårar”. Kardinal Bo  ber  den nya regeringen om att uppriktigt  anstränga sig för freden och rättvisan och skapa en multietnisk nation med ett federalt system.

Kardinalen Bo anser att de religiösa ledarna skall spela en viktig roll i fredsprocessen. De flesta av kachinfolket är baptister, katoliker eller medlemmar av anda samfund. “Vår tro driver oss till att verka för freden. Men vilken hållning har de religiösa ledarna i detta krig, var finns vi i fredssamtalen? Jag känner att vi håller på att misslyckas genom att inte aktivt verka för freden. Vi kan inte  hålla tyst om förtrycket av vårt folk”, säger  kardinalen Bo som är ärkebiskop i Yangon, Myanmar. 

19/06/2016 18:30