sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Pakistans biskopar: Ta bort hatiskt innehåll i läroböcker

Barn i skola - EPA

13/04/2016 08:51

Kommissionen för Rättvisa och fred inom Pakistans biskopskonferens skriver i ett dokument med titeln "Utrota religiös intolerans genom utbildning" om vikten av att ta bort hatiskt innehåll och fördomar mot religiösa minoriteter i skolböcker som används i landets alla skolor.

Kommissionen har studerat och analyserat 70 läroböcker. De ser till exempel att de läroböcker som används i offentliga skolor i Punjab-provinsen innehåller färre fördomar mot religiösa minoriteter än de i Sindh-provinsen.

Kommissionen hoppas på och rekommenderar en gemensam insats mellan landets undervisningsministerium och det pakistanska civila samhällets organisationer och religiösa grupper att agera på sådana texter och förnya dem. De skriver att om man verkligen vill utrota religiös intolerans, är det nödvändigt att utgå från utbildning av ungdomar och deras mentalitet för att uppnå en harmonisk och fredlig framtid inom det pakistanska samhället.

13/04/2016 08:51