sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Påskbudskap från biskoparna i Kanada

En syster ber under en korsvägsandakt på Långfredagen. - EPA

25/03/2016 13:47

Att ta emot främlingen innebär att delta i Kristi frälsande handling. Detta är i korta drag vad ordföranden i den kanadensiska biskopskonferensen, mons. Douglas Crosby, skriver i påskbudskapet till de troende. “Genom att mätta de hungriga, klä de nakna, ta emot främlingen, beskydda den mänskliga värdigheten och försvara livets helighet från befruktningen till den naturliga döden proklamerar vi Jesu död och uppståndelse och deltar i hans frälsande handling”, säger mons. Crosby.

Hans tanke går sedan till de syriska flyktingarna. “Vi är chockade över att se tusentals familjer gå långa vägar till fots för att komma bort från krigets förstörelse. Vi har hört om deras levnadsförhållenden i överfulla läger och vi är skakade över lidandet för barn som skilts från föräldrar på grund av våldet och döden”, säger mons. Crosby.

Han understryker att många församlingar i Kanada har ställt sina resurser till förfogande för att ge mat, boende och varma kläder till män, kvinnor och barn som i Kanada äntligen har funnit en säker tillflykt där de kan få ett nytt liv. I denna påsktid uppmanar mons. Crosby oss att modigt vandra i Jesu fotspår och med styrka proklamera att nytt liv föds ur mörkret och lidandet”.

25/03/2016 13:47