sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Ärkebiskop uppmanar sina präster att undvika prålig andlighet och melodramatiska liturgier

Ärkebiskop Kaigama

29/02/2016 15:16

Ärkebiskop Ignatius Kaigama har uppmanat de katolska prästerna att inte reducera kristendom till ”en marknadsplats för profetior och visioner utan att bevara andligt förnuft och nykterhet under den heliga Mässan.”

Msgr. Kaigama är ärkebiskop av Jos och ordförande i den katolska biskopskonferensen i Nigeria. Hans uttalande kom under Mässan som inledde biskopskonferensens första plenarsammanträde.

I sitt tal sa ärkebiskop Kaigama att det som förväntas av alla troende katoliker, inklusive prästerna, är att de inte ska låta sig bli frestade av framgångsevangeliet eller av så kallad framgångs-predikanter.

”I en tid då kristendomen tycks reduceras till marknadsplatsprofetior, syner och karismatiska demonstrationer av talanger och rikedom måste katoliker försöka bevara sitt andliga förnuft, nykterhet och trohet mot vår katolska identitet, kultur och traditioner,” sa msgr. Kaigama.

Ärkebiskopen fortsatte sedan: ”Katolska präster får inte falla för frestelsen att föra in element i vår Kyrka som främjar personkulter för att få ekonomiska fördelar eller för att gynna en billig kristendom som fokuserar på materiell frälsning, välstånd och framsteg och som avskyr Korset, som är grunden för en äkta kristen andlighet.”

”I vår Kyrka måste vi undvika melodramatiska uttryck som liknar moderna Broadway föreställningar. De prästerna som försöker tävla med så kallade trend-pastorer i att drömma drömmar, se visioner och profetera måste påminnas om att inte alla drömmar, visioner och profetior kommer från Gud.”

Slutligen uppmanade ärkebiskopen de katolska prästerna att ”undvika en prålig andlighet och bullriga liturgier och istället lära vårt folk värdet av kontemplativ bön och enkla, spontana böner från hjärtat samt böner såsom Angelus, Rosenkransen, den Gudomliga Barmhärtighetens Rosenkrans, Korsvägsandakten och meditativ läsning av evangeliet framför en otillbörlig betoning på en psykedelisk spiritualitet.”

29/02/2016 15:16