sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

"Övervinn falskheten genom äkta bön, välgörenhet och bot" Påven på askonsdagen

Påven Franciskus under askonsdagens mässa - ANSA

11/02/2016 16:03

På askonsdagens kväll firade påven Franciskus mässan med askpåläggningsriten i Peterskyrkan, och sände samtidigt symboliskt ut över tusen barmhärtighetsmissionärer som under jubelåret har som uppdrag att förmedla försoningens sakrament.

I sin predikan under mässan sa påven Franciskus att dagens läsningar inbjuder till två saker. För det första, till att försonas med Gud. För att göra det, sa han, måste vi först inse att vi är i behov av barmhärtighet: "Detta är det första steget i den kristna resan; att kliva över tröskeln på den port som Kristus är, där han själv väntar på oss, Frälsaren, och ger oss ett nytt och glädjerikt liv. "

Påven noterade ett antal hinder som "stänger våra hjärtans portar” och som gör försoning med Gud svår. Barmhärtighetsmissionärernas mandat är "att vara tecken och redskap för Guds förlåtelse" kallade att hjälpa sina bröder och systrar att "åter öppna portarna till sitt hjärta, övervinna synden och inte fly undan från ljuset."

Den andra inbjudan i läsningarna, sa påven, är den profeten Joel gör "Kom tillbaka till mig med hela ditt hjärta." Synden håller oss på avstånd från Gud, från andra och oss själva, men Jesus har erbjudit oss sin frälsning som gör det möjligt för oss att återvända till Fadern. Evangeliet i början av fastan ger oss tre medel att bekämpa synden: bön, allmosor, och fasta.

Men dessa tre medel är inte bara yttre handlingar, sa påven. De bör snarare komma "från djupet av vårt innersta väsen." Under fastan, kallar Kristus oss att leva vår bön, våra allmosor, och vår botgöring "på ett äkta och koherent sätt för att övervinna hyckleri."

Påven Franciskus avslutade med att säga att: "Låt oss påbörja denna resa tillsammans, som kyrka, och ta emot askan med blicken fäst på den korsfäste. Medan han älskar oss uppmanar han oss att försonas med Herren, och att återvända till honom, för att återupptäcka oss själva.”

11/02/2016 16:03