sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Fr. Philippe: ”Vi måste be för jihadisterna."

En rosenkrans.

01/02/2016 13:04

Den franske prästen fr. Jacques Philippe, som har skrivit ett flertal mycket omtyckta andliga böcker, säger att det bara finns ett sätt att få slut på våldet i Mellanöstern: ”Vi måst be för jihadisterna. Bland dem finns några av framtidens Paulusar.”

Fr. Philippe säger att terrorismen är ett stort hot, men varnade samtidigt för att svara på den med hysteri, aggressiva reaktioner eller hat. ”Våra samhällens bräcklighet är en kallelse till att finna vår säkerhet, vårt hopp och vår frid i Gud,” sa han. ”Den kallar oss till en personlig omvändelse till att leva och förkunna Evangeliernas liv, som ensamt har kraften att helt utrota våldet ifrån människans hjärta. Vi får inte glömma att våldet inte bara finns i andra, utan om än även mindre synligt, bor i oss.”

01/02/2016 13:04