sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Kyrkan i Korea: Fred uppnås inte med kärnvapen

Atombomb - ANSA

08/01/2016 09:26

Biskoparna i Korea ber för landet så att Herren hjälper politikerna att öppna sina hjärtan. De vädjar om att alla är medvetna om att man aldrig uppnår fred med kärnvapen.

Msgr. Lazzaro Heung-Sik You, ordförande för Kommissionen för rättvisa och fred i Korea sände ut budskapet som en reaktion på det nya kärnvapenprovet som utfördes av Nordkorea på Trettondagen.

Biskopen bekräftade att den ledde till en jordbävning i Korea, men att befolkningen är van och inte är orolig. Han sa att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ville besöka Nordkorea, men att detta nu försvårar en dialog och ett fredsavtal är avlägset.

Msgr. You ber för att alla ska vara medvetna om att fred inte uppnås genom kärnvapen utan att man endast genom dialog kan hitta en balans, så att man kan leva tillsammans. Han sa att han starkt känner vikten av att ha barmhärtighet med hur verkligheten ser ut, nu detta Jubelår.

För Koreas befolkning handlar detta om att sätta sig in i den andres situation och ta vägen mot dialog och fred. Han säger att situationen i Nordkorea inte är lätt och att han inte vet hur fred ska uppnås men att ’endast Herren vet och kan röra politikernas hjärtan’. 

08/01/2016 09:26