sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Latinstudier i Pakistan under jubelåret

Latin

31/12/2015 14:51

De ansvariga för katekescentret i Karachis stift, i Pakistan, trodde inte att deras förslag om en  speciell kurs för att lära sig latin under Jubelåret skulle göra succé. Men istället har initiativet som lanserades i oktober involverat en stor grupp personer i alla åldrar.

Undervisningen har anförtrotts åt syster Roshan Mariam som har gjort det latinska språket till ett intressant ämne. På kort tid har eleverna lyckats inhämta så stora kunskaper i latin att de kan föra ett enkelt samtal på detta språk. Latinet ger eleverna möjlighet att lära sig Kyrkans viktigaste böner och att läsa den Heliga skriften på latin. Det utgör ett kulturellt och andligt berikande för alla.

När ärkebiskopen emeritus i Karachi, mons. Pinto, träffade eleverna talade han till dem  på latin och uttryckte sin stora uppskattning över initiativet. I det engelska språket finns många latinska ord, framhöll han. Latinet tillhör Kyrkans kulturarv och förenar den universella Kyrkan. 

31/12/2015 14:51