sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Rwanda: makarna Rugamba

Cyprien och Daphrose Rugamba - RV

13/10/2015 16:58

I Rwanda har salighetsförklaringsprocessen på stiftsnivå inletts för makarna Cyprien och Daphrose Rugamba. Ceremonin ägde rum i Heliga Mikaels katedralen i Kigali och leddes av ärkbiskopen mons. Ntihinyurwa. Makarna Rugamba grundade år 1990 Emmanuelskommuniteten i sitt land och dödades tillsammans med sex av sin tio barn den 7 april 1994 under folkmordet i Rwanda.

Makarna Rugamba framhålls såsom en förebild för många par. De gifte sig år 1965 och började  1982 arbeta tilllsammans i många pastorala och  karitativa aktiviter.  Daphrose hade alltid levt ett exemplariskt kristet liv, även såsom skol- och katekeslärare. Cyprien hade avlägsnat sig från Kyrkan såsom pojke och efter år av äktenskap hade han lämnat familjen. Han återfann tron tack vare hustruns böner, kontakten med rörelsen “Karismatiska förnyelsen”och hade han hade blivit  frisk från en sjukdom.

Efter Cypriens omvändelse börjde makarna ett intensivt kristet liv. De grundade Emmanuelskommuniteten och gjorde så att framförallt många kristna par lärde känna Guds kärlek som är källa till glädje och hopp. De hjälpte även hundratals gatubarn. Under sitt besök i Rwanda år 1990 uttryckte  Johannes Paulus II  hoppet om att det bland de många kristna paren skulle kunna finnas saliga och heliga. Och nu 25 år efter det att makarna Rugamba grundade Emmanuelkommuniteten har salighetsförklaringen inletts för dem på stiftsnivå i Kigali.

13/10/2015 16:58