sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Vetenskap \ Etik

USA:s biskopar: Assisterat självmord är mänsklig tragedi

Kardinal O'Malley - RV

09/10/2015 08:41

"En stor tragedi för mänskligt liv", "grundligt misstag". Man legaliserar dödshjälp i Kalifornien och ordförande i utskottet för livet inom USA:s biskopskonferens kardinalen Seán O'Malley uttalar sig om detta.

Lagen, som träder i kraft inom några månader tillåter dödshjälp för terminalt sjuka vuxna som med klart sinne beslutar att dö med medicinsk hjälp. Två läkare måste ge sitt medgivande och då den dödliga dosen ges under läkares uppsikt måste två vittnen närvara, varav endast en får vara släkting till patienten.

Kardinal O’Malley säger, att nu kan alltså patienter som är allvarligt sjuka och som lider av depression och är självmordsbenägna få dödlig medicin i stället för verkliga behandlingar för att lindra deras lidande. Kardinalen anmäler också den förvirring som har uppstått kring lagen. Guvernören Brown hävdar att han har godkänt lagen därför att det inte borde vara ett brott för en person som lider att avsluta sitt liv. Kardinalen understryker att självmord är en tragedi och inte ett brott. Brottsligheten ligger hos myndigheter och läkare som underlättar avsiktlig död för de mest utsatta och nu kommer detta brott att tillåtas i Kalifornien, säger han.

Konsekvensen av detta enligt kardinal O’Malley, är att många patienter kommer att välja dödlig medicinering för att de känner sig övergivna och inte vill vara till besvär för andra. Han säger att domaren genom denna legalisering sänder ut ett förfärligt budskap, som går emot påven Franciskus uppmaning att inte falla för slit och släng-kulturen för att man inte kan slänga bort personer som vilket föremål som helst.

Kardinal O’Malley talar för alla Kaliforniens biskopar och han är säker på att den katolska kyrkan i staten kommer att fördubbla sina ansträngningar för att skydda oskyldiga liv. Framför allt i de mest utsatta stunder i livet och främja palliativ vård och andra lösningar på de problem och svårigheter som obotligt sjuka och deras familjer står inför.

09/10/2015 08:41