sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Vetenskap \ Etik

Storbritannien: Kardinal Nichols appell mot lagen om dödshjälp

Kardinal Vincent Nichols - REUTERS

04/09/2015 08:57

Inför omröstningen i brittiska underhuset om lagen om assisterat självmord, som är planerad till den 11 september, vädjar ärkebiskopen av Westminster och ordförande för biskopskonferensen i England och Wales (Cbcew) kardinal Vincent Nichols till katolikerna i Storbritannien att göra sina röster hörda inför parlamentsledamöterna. Om lagen godkänns tillåts läkare att ge en dödlig injektion till obotligt sjuka vuxna och på så vis assistera självmord.

I ett uttalande som har publicerats på ärkestiftet av Westminsters hemsida, insisterar kardinal Nichols på att ”att hjälpa någon att ta sitt liv undergräver mänsklig värdighet" för läkaren såväl som för patienten och att en sådan handling  är "liktydig med ett assisterat mord". Att tillåta läkare detta skulle betyda att ”man utgår från att vissa liv är mindre värda än andra” och ”detta strider mot den medicinska praxis att inte vålla skada”. Kardinal Nichols påminner om att ”svårt sjuka personer och de som är dödligt sjuka förtjänar den bästa vården" ett samhälle kan erbjuda och att de ”inte får känna sig som en börda”. Därför är det nödvändigt att satsa på "palliativ vård, som har gjort stora framsteg under de senaste decennierna".

Kardinal Nichols skriver att "om dödshjälp blir lagligt, blir det omöjligt att garantera att personers beslut inte kommer att påverkas av påtryckningar eller tvång, inte bara externt utan även internt". Därför ber han de troende att före omröstningen kontakta sina parlamentsledamöter om denna mycket viktiga fråga.

Majoriteten av brittiska läkare är emot detta lagförslag och bland andra är British Medical Association och Medical Royal Colleges emot det, eftersom det skulle strida mot de grundläggande principerna för medicinsk etik.

04/09/2015 08:57