sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Vetenskap \ Etik

Bristande lagstiftning leder till kraftig ökning av surrogatmödraskap i Nepal

Efter jordbävningenl i april flögs några av de barn, som fötts av en surrogatmoder i Nepal med en homosexuell israelisk man som far, till Israel. - AFP

25/08/2015 10:26

De färdigställda klinikerna och de låga kostnaderna gör att allt fler par som söker efter en surrogatmoder anlitar de utländska företag som sedan en tid tillbaka har etablerat sig i Nepal. Flera privata sjukhus har all den teknik som krävs, men enligt experter så kan det juridiska vakuum som har uppkommit genom bristen på lagstiftning kan leda till att många fattiga kvinnor tvingas utav sina män att bli surrogatmödrar.

Pushpa Chaudhary arbetar med familjefrågor, och har särskilt studerat situationen i Nepal. ”Surrogatfödslarna bör förbjudas omedelbart tills en lag har antagits,” säger hon. ”Vad händer om en kvinna dör under förlossningen? Allt detta kan leda till en stor ondska om det inte regleras av någon lag.”

Dessutom ”är fattigdomen utbredd i vårt samhälle,” tillägger Pushpa. ”Förtryckta av fattigdomen så är många kvinnor redo att bli surrogatmödrar mot betalning. Många män pressar även sina fruar att göra detta, eftersom de kan få upp emot en halv miljon rupier” för det, vilket motsvarar circa 40 000 svenska kronor.

”Detta medför även många problem och hälsorisker. Till exempel, om det blir tvillingar så kan det hända att paret endast tar ett av barnen,” förklarar Pushpa. På grund av detta har Thailand förbjudit surrogatmoderskap.

Dessutom är surrogatmoderskap i Sydasien mycket riskfyllt, eftersom den extrema fattigdomen kan leda till missbruk. Detta är vad som hände när vissa länder i regionen, bland annat Vietnam, legaliserade njurtransplantationer. Många fattiga människor kände sig tvingade att sälja sina organ för att överleva.

1987 publicerade Troskongregationen ett dokument om bioetiska problem, Donum Vitae. Troskongregationen leddes då av kardinal Joseph Ratzinger, senare påven Benedictus XVI. Artikel 3 av Donom Vitae behandlar frågan om surrogatmoderskap, som Kyrkan säger inte kan vara en moraliskt god handling då den strider mot enheten i äktenskapet och den mänskliga befruktningens värdighet.

”Surrogatmödraskap visar på ett objektivt misslyckande att uppfylla moderskärlekens skyldigheter, den äktenskapliga troheten och ett ansvarsfullt moderskap. Det kränker barnets rätt att från befruktningen få bli buren i sin moders sköte och få välkomnas till världen och uppfostras av sina egna föräldrar. Det skadar familjerna genom att separerar de fysiska, psykologiska och moraliska element som utgör en familj.”

25/08/2015 10:26