sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Vetenskap \ Etik

”Patienter behöver förståelse och god medicinsk behandling, inte uppmuntran att ta sitt liv.”

En vanlig metod för assisterat självmord är att läkare ger patienten en dödlig dos medicin - REUTERS

18/08/2015 09:47

”Det är i Kristus som sann medkänsla för de döende finns - inte i assisterat självmord,” säger de katolska biskoparna i New Mexico.

Biskoparnas uttalande kommer efter att statens högsta domstol slog ned en lägre instans beslut att assisterat självmord är en konstitutionell rättighet.

”Vi anser att dödshjälp inte är en rättighet i enlighet med New Mexicos konstitution,” sa domaren Timothy L. Garcia efter att domarna hade röstat ned förslaget med 2-1.

Delstatens katolska biskopar tackade Gud för domstolens beslut. ”Bara Gud kan ge eller ta liv och staten har ingen rätt att förkorta denna dyrbara gåva, inte ens för till synes lovvärda syften. Varje skede av livet är heligt, men livets slut är fyllt med en speciell mening och särskilda möjligheter,” sade biskoparna.

”Kristus visade vad sann medkänsla är när Han dog för att vi ska kunna leva för alltid med Honom i himmelen. Förberedelsen för denna yttersta verklighet är att leva våra liv så fullständigt som möjligt tills Gud kallar oss hem.”

Biskoparna säger att assisterat självmord inte är medkänsla. Snarare låter det lidandet att ”göra oss blinda för meningen med livet.” Istället reflekterar New Mexicos biskopar över den kristnes plikter gentemot dem som lider och hur Kyrkan genom historien har arbetat för att ge vård till de sjuka och döende.

”Alltför ofta ser vårt samhälle smärtan som fienden, medan det i verkligheten ofta är så att lidandet följs av äkta tillväxt och nya möjligheter. Svaret till lidande är inte död, utan snarare att i tacksamhet ta emot livet samtidigt som smärtan hanteras med hjälp av korrekt medicinering och stöd ifrån ens nära och kära.”

Döendets process är en ”gemensam händelse” då de närstående får följa en döende människa genom hans eller hennes sista dagar. Biskoparna betonade behovet av verklig medkänsla som ”uppmanar oss alla att följa dem vi älskar då de förbereder sig för det eviga livet genom att dela och underlätta deras lidande och samtidigt försäkra dem om att vi är med dem varje steg längs vägen,” säger biskoparna.

En advokat involverad i fallet säger, ”Patienter behöver förståelse och god medicinsk behandling, inte uppmuntran att ta sitt liv.”

I januari 2014 slog en domstol i New Mexico fast att den lag ifrån 1963 som säger att assisterat självmord är brottsligt inte kan tillämpas på de fall där en läkare ger en dödlig dos medicin till en döende patient som är kompetent att fatta medicinska beslut. Domen kom som ett svar på en stämningsansökan från två läkare och en cancersjuk kvinna i 50-års åldern som sökte juridiska rättigheter för en dödlig behandling. Överklagan har dragit ut på tiden, och kvinnans cancer rapporteras nu vara på tillbakagång.

18/08/2015 09:47