sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Kambodja. Trettiofem martyrer i saligförklaringsprocess

Mässa i Kambodja

22/06/2015 09:54

Paolo Affatato skriver i Vatican Insider om saligförklaringsprocessen som påven Franciskus just har öppnat av Kambodjas trettiofem martyrer:

Det var den 17 april 1975 när röda khmererna under Pol Poth kom till Phnom Penh på uppdrag av en av de mest våldsamma totalitära regimer i mänsklighetens historia och dödade två miljoner människor. Dödandet skedde i ett ideologiskt raseri och svepte bort alla sociala, kulturella och religiösa institutioner.

Nu fyrtio år senare firar Kambodja sina martyrer genom att med påven Franciskus avgörande hjälp inleda saligförklaringsprocessen av dem. Martyrerna var präster, lekmän, kvinnor och bibellärare som dödades eller lämnades att dö av svält och utmattning av röda khmererna.

Kyrkan i Kambodja är ännu ung med 30 000 katoliker på en befolkning på 15 miljoner. Det finns inget stift ännu men en apostolisk nuntie i Phnom Penh och två apostoliska prefekturer, i Battambang och Kompong-Cham.

Det katolska samfundet har inte lidit av en riktad förföljelse utan har delat hela det kambodjanska folkets öde. Omkring 2 miljoner människor dödades eller dog i fångläger. Historiker påminner om Pol Poths förstryck mellan 1975 och 1979 som slog mot allt som hotade ett ”nytt Kambodja” som skulle grunda sig på ett självförsörjande jordbrukssamhälle, fritt från utländskt inflytande. Tusentals människor deporterades till gårdar medan skolor, sjukhus och banker försvann. Alla former av religion och kultur avskaffades, tidigare militärstyre, statstjänstemän, intellektuella och egenföretagare, buddistiska munkar och kristna, infödda eller utlänningar avrättades.

Några av dem valde att stanna kvar, trots att de hade kunnat flytta ut från landet. En av dem var den franska missionären Pierre Rapin, som 1972 beslutade att inte lämna landet och dödades strax därefter. Samma öde mötte den kambodjanska biskopen Joseph Chhmar Salas, ledare för martyrerna som nu står inför saligförklaring.

22/06/2015 09:54