sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Estlands och lettlands biskopar "Se upp för relativismen!"

Påven Franciskus möter Estlands och lettlands biskopar på Ad Liminabesök - OSS_ROM

11/06/2015 13:47

På torsdagen tog påven Franciskus emot Estlands och Lettlands biskopar som är i Rom på Ad Liminabesök. Lettlands 4 biskopar: Mons. Zbigņevs Stankevičs, ärkebiskop av Riga, Mons. Edvards Pavlovskis, biskop av Jelgava, Mons. Viktors Stulpins, biskop av LiepUja, och Mons. Jānis Bulis, biskop av  Rēzekne-Anglona – leksom Estnads ende biskop, Mons. Philippe Jourdan, titulärbiskop av  Pertusa, apostolisk administrator av Estland.

Påven Franciskus noterade i sitt tal till biskoparna den särskilda situation de är kallade att verka i, och att det handlar om länder i behov av ny evangelisering.

”Herren har valt att låta er arbeta i områden, som efter att länge ha varit förtryckta av regimer med ideologiska grunder som strider mot mänsklig värdighet och frihet, är dagens fallgropar av ett annat slag, som sekularisering och relativism. Även om det försvårar den pastorala verksamheten, uppmanar jag er att outtröttligt fortsätta och aldrig förlora tron; att förkunna evangeliet om Kristus, som frälser människor i alla åldrar och i varje kultur.”

Påven uppmanade vidare till att värna om familjen:

”Främja familjen som en gåva från Gud för mannens och kvinnans förverkligande och som en "grundläggande kärna i samhället", "den plats där man lär sig att leva med olikheter och finnas till för andra och där föräldrarna förmedlar sin tro till sina barn" (Evangelii Gaudium, 66). Idag konstaterar vi att äktenskapet ofta betraktas som en form av känslomässig tillfredsställelse som kan förändras och brytas upp av känslomässiga skäl. (jfr ibid.). Tyvärr påverkar denna reducerande uppfattning även de kristnas mentalitet, vilket orsakar att man lätt skiljer sig eller separerar. Vi präster är kallade att förbereda de unga väl inför äktenskapet,

och hjälpa de som lever dessa situationer, så att barnen inte faller offer, och att makarna inte känner sig utestängda från Guds barmhärtighet och kyrkans omsorg, utan att de får hjälp på trons resa och i fostran av deras barn.”

11/06/2015 13:47