sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Kardinal Bo ber om barmhärtighet med båtflyktingar

Kardinal Charles Maung Bo - RV

27/05/2015 10:14

Kardinal Charles Maung Bo, ärkebiskop av Yangon i Myanmar vädjar om solidaritet med båtflyktingar i ett budskap som har publicerats av nyhetsbyrån Fides. Han skriver om den nya flyktingströmmen över havet. Flyktingarna som allmänt kallas Boat People flyr från Myanmar och Bangladesh på grund av fattigdom och konflikter och utnyttjas av människohandlare. De hanteras ovärdigt och de dör ofta på sin resa över haven på väg mot Thailand, Malaysia och Indonesien, berättar kardinal Bo.

Han fördömer våldet som utförs av buddhistiska grupper och regeringens fientlighet i Myanmar. Kardinalen påminner om flyktingarna från Vietnam och även flyktingarna som tar sig över Medelhavet och skriver: ”De flyr för att söka värdighet och säkerhet. Malaysia, Filippinerna och Indonesien tar emot dem. Myanmars regering har räddat två båtar som tappade kursen och som var fulla med flyktingar. Denna berömvärda gest kommer från ett land som tillber medkänslans Buddha. Men samtidigt råder det hat i detta land och brist på mänskliga rättigheter.” Kardinalen syftar på det ökande våldet från buddistiska grupper mot muslimer och på en fientlighet som Myanmars regering visar.

Kardinal Bo uppmanar regeringen att inte tillåta hatpropaganda i detta land vars tradition grundar sig på medkänsla. ”Folket i Myanmar har en moralisk skyldighet att skydda och främja värdigheten hos alla människor. Ett samhälle kan inte förneka de grundläggande rättigheterna.” Han citerar de stora buddhistiska munkarna som kallar sig medkänslans fyrar i världen och påminner om att buddismen grundas på medkänsla med allt liv. Kardinal Bo avslutar: ”Medkänsla och barmhärtighet är två sidor av detta land. Låt barmhärtigheten och medkänslan flöda i vårt land.”

27/05/2015 10:14