sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Biskoparna i Kanada är mycket oroade över lag om dödshjälp

Msgr. Durocher

27/05/2015 11:54

Biskoparna i Kanada är djupt oroade över ett beslut som har tagits i landets Högsta Domstol vad gäller dödshjälp. Msgr. Paul-André Durocher, ordförande för Kanadas biskopskonferens, har skrivit under biskoparnas budskap angående detta.

Högsta Domstolen slog fast i februari att obotligt sjuka och inte nödvändigtvis i slutfasen av sitt liv, frivilligt kan välja döden. Möjligheten omfattar även dem som lider av psykisk sjukdom. Domstolens dom är giltig i ett år, som är den tid som krävs att förbereda genomförandet av lagen. Regeringen vill nu låta folket ta beslutet.

Biskoparna skriver att de och kyrkan är djupt oroade över Högsta Domstolens beslut och påminner om Hippokrates ed, om att läkare och vårdpersonal ska skydda patienter från skada och inte ge någon gift. Biskoparna betonar att domstolens dom underminerar samhället, det mänskliga livet och också förtroendet för vårdinrättningar.

De påminner om samvetsfriheten och skriver att många vårdinstitutioner i landet är just katolska och att katolsk vårdpersonal även arbetar vid icke-katolska sjukvårdsinrättningar. Biskoparna ber nu om information om folkomröstningen så att de kan delta i debatten. 

27/05/2015 11:54