sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Sydkorea: Daejons stift firar 67 år

Daejons stift i Sydkorea fyller 67 år och det firades häromdagen med en 21 km lång pilgrimsfärd till fots för att tacka de koreanska martyrerna för välsignelserna som de givit stiftet. “67 år efter stiftets grundande kan vi glädja oss åt det stora antalet präster och troenden som vi har idag. Allt detta tacke vare martyrerna”, säger biskopen i Daejon, mons. You, som också är ordförande i de koreanska biskoparnas kommission för rättvisa och fred.

“När stiftet grundades år 1948 hade man  en utländsk biskop, tre koreanska präster, femton  franska präster för de  18.000 katolikerna. Under det koreanska inbördeskriget dödades 10 av de 24 prästerna, nio av dem var fransmän”.

Dessa martyrers uppoffringar, liksom alla dem som föregick dem under kejsardömets förföljelser har medfört stora result.  Idag finns det 300.000 katoliker i Daejon, 306 koreanska präster och ett tusental ordensmedlemmar. I början fanns det 13 församlingar, idag har de ökat till 134.

Efter den stora mässan som mons. You höll  den 6 maj i Daejons katedral för att fira stiftets 67-års jubileum ledde han sina troenden på pilgrimsfärden till martyrernas plats. I år  är det  31 år sedan som  de kanoniserades. “Alla pilgrimer hade sina mobiltelefoner avstängda”, betonade mons. You. “Jag erinrade dem om att det är tack vare martyrerna som Kyrkan har vuxit och påvarna  kommit till Korea, och jag uppmuntrade dem att följa martyrernas föredöme i helighet”. 

15/05/2015 16:52