sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Lyssna på direktsändningen

CHANNEL RV1

Programmes to Central and Western Europe

CHANNEL RV2

Programmes to Asia and Africa

CHANNEL RV3

Programmes to Eastern Europe

CHANNEL RV4

Programmes to America and Middle East

CHANNEL RV5

Programmes to Italy

CHANNEL RV6

ESPAÑOL - Additional Live broadcast channel

CHANNEL RV7

FRANÇAIS - Additional Live broadcast channel

CHANNEL RV8

International Sound Channel

CHANNEL RV9

English - Additional Live broadcast channel

CHANNEL RV10

Deutsch - Additional Live broadcast channel